Εργοστάσιο παραγωγής

Η παραγωγή του ελαιολάδου γίνεται με φυγοκέντριση κάτω από κρύα πίεση και το παραγόμενο ελαιόλαδο μεταφέρεται μέσα από κλειστό κύκλωμα σε ανοξείδωτες δεξαμενές. Η διάθεσή του δεν ξεπερνά το διάστημα των δύο μηνών.