Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "λαΐνι" - Τυποποίηση

H τυποποίηση του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου γίνεται μέσα στους ευρύτερους χώρους των εγκαταστάσεων του ελαιουργείου μας και με δική μας τυποποιητική μονάδα.

Έτσι το κρητικό ελαιόλαδο που παράγουμε να μην υφίσταται καμία ταλαιπωρία απο μεταφορές και μεταγγίσεις, απομακρύνοντας κάθε κίνδυνο πιθανών αλλοιώσεων.

Η Τυποποίηση γίνετε σε υάλινες φιάλες των 50 ml, 100 ml, 250 ml, μισού λίτρου (0,5L),  ενός λίτρου (1L) , και σε μεταλικά δοχεία των πέντε (5L) λίτρων.